I den här artikeln ska vi titta närmare på den senaste teknologin som kan användas, och används, inom byggbranschen. När teknologin går framåt är byggbranschen ganska snabb på att ta hjälp av de nya upptäckterna som gör både byggandet och planeringen enklare. Digitalisering kommer hjälpa till att utveckla byggbranschen, vilket kommer att leda till kortare tid från planering till färdigställd byggnad.

Digitalisering av bygglov

Bygglovsprocessen är någonting som tar ganska lång tid och som sker via pappersarbete, men Lantmäteriet arbetar med att digitalisera processen. Med en digitalisering kan tiden för bygglov och detaljplaner minskas rejält, vilket kommer leda till att byggandet kan komma igång mycket snabbare. Det effektiviserade arbetet kommer dessutom att göra att företagen kan spara en hel del pengar.

Visualisering

En ny, spännande teknologi som kan användas inom byggande är digital visualisering. VR-teknik (virtual reality) används för att visualisera hur exempelvis lägenheter kommer att se ut när de är färdiga. Byggföretagen tar hjälp av människor inom spelvärlden för att kunna använda sig av detta i sin planering och intresset för visualisering har ökat rejält de senaste åren.

3D-ritningar

För att kunna använda sig av VR och AR krävs det 3D-ritningar som hjälp och med teknikens framfart går det snabbare och snabbare att kunna skapa modeller i 3D. Inom bygg kan även olika slags drönare användas för mätningar, vilket går mycket fortare. Vi förväntar oss att få se mer och mer teknologi inom byggbranschen i framtiden.

Snabbare från början till slut

När teknologi används inom bygg kommer både planeringen och byggandet att gå mycket snabbare, vilket gör att företagen tjänar pengar. Detta kommer i sin tur att påverka samhället positivt. Även om teknologin inte direkt påverkar de som arbetar med byggandet är det oftast planeringen som tar längst tid när det kommer till att uppföra nya byggnader. Med hjälp av teknologin kan processen gå snabbare.

Sammanfattning

När det kommer till den senaste teknologin inom byggbranschen är det digitalisering och visualisering som är absolut nyast. Att använda sig av VR i planeringen är ett positivt framsteg som gör att du kan se en byggnad redan innan den är uppbyggd. Vi ser fram emot att se hur digitaliseringen kommer att påverka byggandet ännu mer i framtiden.