Användarvillkor för webbplatsen
1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att vara bunden av dessa
webbplats Användarvillkor, alla gällande lagar och förordningar,
och godkänner att du är ansvarig för att du följer gällande lokala bestämmelser
lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden från
använder eller åtkomst till denna webbplats. Materialen på denna webbplats är
skyddad av tillämplig upphovsrätt och varumärkesrätt.
2. Använd licens

Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet
(information eller programvara) på byggnadsarbetaren.nu hemsida för personlig,
icke-kommersiell övergångsvisning endast. Detta är beviljande av en licens,
inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

modifiera eller kopiera materialen
Använd materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på byggnadsarbetaren.nu hemsida;
ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialen på någon annan server.
Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av byggnadsarbetaren.nu när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialen på byggnadsarbetaren.nu hemsida tillhandahålls ”som det är”. byggnadsarbetaren.nu ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar byggnadsarbetaren.nu inte eller lämnar några upplysningar om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess internetwebbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Byggnadsarbetaren.nu eller dess leverantörer får under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på byggnadsarbetaren. nu, även om byggnadsarbetaren.nu eller en byggnadsarbetaren.nu auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar inte för dig.
5. Revisioner och Errata

Materialen som visas på byggnadsarbetaren.nu hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. byggnadsarbetaren.nu garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. byggnadsarbetaren.nu kan när som helst ändra materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. byggnadsarbetaren.nu gör dock inte något åtagande att uppdatera materialet.
6. Länkar

byggnadsarbetaren.nu har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin internetwebbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte godkännande av byggnadsarbetaren.nu av webbplatsen. Användning av sådan sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.
7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

byggnadsarbetaren.nu kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.
8. Lagstiftning

Eventuella krav som hänför sig till byggnadsarbetaren.nu hemsida ska regleras av lagen i svenska staten utan hänsyn till dess lagkonflikt.

Allmänna användarvillkor som gäller för användning av en webbplats.
Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktigt för oss. Följaktligen har vi utvecklat denna policy för att du ska kunna förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och utnyttjar personlig information. Nedan beskrivs vår sekretesspolicy.

Innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter identifierar vi de syften för vilka information som samlas in.
Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte samtycker till den berörda personen eller enligt lag.
Vi kommer endast behålla personlig information så länge som nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål.
Vi samlar in personliga up