Oavsett om du ska designa ett helt nytt bostadsområde eller bara några nya byggnader i ett befintligt område är designen en viktig del i processen. Självklart är det viktigt att designen är attraktiv för att öka efterfrågan. Det gäller att ha koll på vad folk föredrar och tycker om för att kunna designa bostäder och bostadsområden som ska attrahera befolkningen.

Locka turister

Att designa en stad på rätt sätt kan även öka turismen i området och därmed stärka stadens varumärke. Det handlar om att ha koll på vad staden står för och sedan designa utefter det. Tyvärr har befolkningen inte mycket att säga till om när det gäller designen på nya byggnader, även om de faktiskt är till för dem.

Hur du designar en stadHur skapar man en attraktiv design?

Att hitta en attraktiv design kan vara svårt, då alla trots allt gillar olika. Några viktiga saker att tänka på är dock att inte bygga för enhetligt, men inte heller för varierat. Det ska finnas en fin balans mellan de båda för att ett område ska upplevas som spännande och innovativt utan att kännas kaotiskt och förvirrande.

Traditionellt och originellt

Forskning har visat att befolkningen föredrar traditionella miljöer framför modernistiska och nutida miljöer. Med andra ord anses det mer originellt med traditionella byggnader, då moderna byggnader oftast ser likadana ut och saknar något som utmärker dem. Nya byggnader bör passa in med de gamla för att folket ska uppskatta dem mer än om de är helt annorlunda och moderna.

Färger

En annan viktig aspekt när du designar en stad är vilka färger du använder dig av på byggnaderna. Grått, svart och brunt är inte så populärt, utan istället bör man använda varma, ljusa färger för att göra området visuellt attraktivt. Samtidigt bör även starka och skrikiga färger undvikas, då dessa byggnader sticker ut allt för mycket och kan avskräcka köpare.

Sammanfattning

Att designa en stad är långt ifrån enkelt, men det finns en hel del saker du kan tänka på som gör det lite enklare. De flesta uppskattar en traditionell design, så att nya områden passar in med de äldre. Färgsättningen är också viktig för att ett område ska anses vara attraktivt. Försök att utgå ifrån stadens varumärke när du designar.