Parkeringsskyltar är skyltar som anvisar hur ett fordon ska parkeras, hur länge det får stå på parkeringsplatsen och vilka tilläggsbestämmelser som finns. Det är viktigt att skyltarna är tydliga och förankrade stadigt i marken eller husväggen. Inga missförstånd får ske eftersom felparkerade fordon är dels en trafikfara och dels minskar framkomligheten för utryckningsfordon. Parkerar man som bilförare ändå fel får man räkna med att man får en parkeringsbot.

Varför behövs parkeringsskyltar?

I trafiken är det viktigt att reglerna är enhetliga och att alla i trafiken har kännedom om de olika skyltarna. Att det finns en samsyn inom trafiken är viktigt då det minskar risken för olyckor. Trafiken är en farlig plats att vistas i oavsett om man sitter i en bil eller går på övergångsstället. Det gäller därför att aldrig ha en övertro på sin egen förmåga utan ta det lugnt och växelverka med de övriga trafikanterna.

I Europa, Nord- och Sydamerika samt i Sydostasien och Australien kan man vara helt säker på att trafiken är helt beroende av vägskyltar och parkeringsskyltar. Annars uppstår kaos i trafiken. På tal om olika kontinenter så har olika kontinenter olika klimat och berggrunder. Det kan därför vara olika avancerat att anlägga parkeringsskyltar direkt i berggrunden där ingen asfalt finns. Det finns olika sorters berg och mineraler, därför ska man inte tro att det är lika lätt överallt, för det är inte på det viset.

Betongsugga

Det är vanligt att placera parkeringsskyltar i betongsuggor. Den vanligaste anledningen är för att man inte vill göra hål i asfalten eftersom dessa hål kan ge upphov till senare sprickbildning till resten av asfalten. Det kan också vara av kostnadsskäl, om en parkering exempelvis överges och kanske frigör plats för nya byggnader så är det bra om man kan lyfta bort skylten enkelt och kanske återanvända den.

Husväggar

Det finns många vägskyltar i Sverige och flera olyckor har skett där vägskyltar helt sonika ramlat ned från sin ställning. Det kan bero på många saker men det står klart att långvarig exponering för de vibrationer som bilar skapar till slut gör att delar glider ur position.

Vägskyltar på husväggar är vanliga, speciellt i storstäder då utrymme inte alltid finns för att placera skyltar var man vill. För att få sätta vägskyltar på husväggar ska kommunen först ha godkänt det i en detaljplan och sedan ska fastighetsägaren få säga sitt. Vägskyltar sätts normalt sett inte upp på byggnader som anses ha ett stort kulturhistoriskt värde, därför är det i praktiken otänkbart att exempelvis Stockholms slott skulle få en vägskylt fäst vid ett hörn av slottet.

Att sätta en parkeringsskylt på en husvägg kan också vara komplext då det finns olika typer av fasader. Sten, trä, glas, kompositmaterial, tegel och så vidare gör att man måste borra och skruva på olika sätt. Skyltkroppen sätts på ett metallrör som sticker ut från huskroppen. Efter en bit vinklar sig röret uppåt 90 grader så att skylten inte är direktplacerad vid huskroppen.

För att få bygga och montera skyltar krävs formellt sett ingen utbildning. Men man kan kallt räkna med att kommunerna anlitar hantverkare med yrkesexamen. Dessutom inspekteras skyltarna efter färdigställandet för att kontrollera dugligheten.